Paveiktais laika posmā no 01.03.2021. – 31.05.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • par papildus l3-bromānu pielietojuma piemēriem izvēlējamies N,N-dimetīlanilīnu oksidatīvu amidēšanu. Pēc nelielas reakcijas apstākļu pielāgošanas, reakciju izdevās sekmīgi veikt ar dažādiem imīdiem un amīdiem;
  • uzsākām dažādu para-pozīcijā aizvietotu N,N-dimetīlanilīnu oksidatīvu amidēšanas sēriju. Tādi aizvietotāji kā Br-, OMe, nepiesātinātas vinil- un propargil-, neaizsargāts pirmējais spirts un aldehīda grupas izrādījās savietojamas ar izvēlētajiem reakcijas apstākļiem;
  • zinātniskais raksts par projekta rezultātiem publicēts Angewandte Chemie International Edition žurnālā (DOI: 10.1002/anie.202104677).

Publicēts: 08.06.2021.