Paveiktais laika posmā no 01.03.2020. – 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • balstoties uz izstrādāto l³-bromānu prekursoru sintēzes metodi, sintezējām savienojumu virkni, ko vēlāk izmantosim jaunu l³-bromānu sintēzei;
  • uzsākām l³-bromānu elektroķīmiskās ģenerēšanas apstākļu optimizāciju;
  • pārbaudot darba elektrodus no dažādiem materiāliem, secinājām, ka vispiemērotākais ir spoguļgrafīts;
  • l³-bromānu prekursoru virknes paplašināšanai  izstrādājām 2-brom-5-trifluorometilizoftalskābes sintēzes metodi;
  • turpinājām l³-bromānu elektroķīmiskās ģenerēšanas apstākļu optimizāciju. Noskaidrots, ka palielinot lādiņa daudzumu, kas tiek izlaists caur reakcijas maisījumu, līdz noteiktai robežai iespējams palielināt l³-bromāna iznākumu.

Publicēts: 08.06.2020.