Paveiktais laika posmā no 01.03.2019. – 31.05.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– veiktas sagatavošanās darbi vairāk kā 6 mēnešus ilgai  mobilitātes vizītei Rostokas Universitātē (Vācija);

– uzsākta elektroķīmisko procesu teorētisko pamatu apgūšana;

– veikti pirmie l3-bromānu elektroķīmiskās ģenerēšanās mēģinājumi Rostokas Universitātē, izmantojot komerciāli pieejamas izejvielas;

– balstoties uz literatūrā pieejamo informāciju par aizvietotāju ietekmi uz bromānu stabilitāti, tika izvēlēti pāris savienojumi, kas varētu elektroķīmiskās oksidēšanas procesā veidot pietiekoši stabilus /3-bromānus, lai tos būtu iespējams identificēt;

– izstrādātas izvēlēto savienojumu iegūšanas metodes un sekmīgi pabeigta izvēlēto savienojumu sintēze.

Publicēts: 07.06.2019.