C-H funkcionalizēšana, izmantojot elektroķīmiski ģenerētus organo-I3-bromānus

Projekta mērķis  – videi draudzīgu, ilgspējīgu un mērogojamu sintēzes metodoloģiju izstrāde farmaceitiski nozīmīgu arēnu un heteroarēnu C–H funkcionalizēšanai, izmantojot elektroķīmiski generētus l3-bromānus.

PēcdoktorantsDr. chem. Igors Sokolovs
Zinātniskais konsultantsProf. Edgars Sūna

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • 2 zinātniskās publikācijas žurnālos, kuri iekļauti Scopus datubāzē un kuru IF ir vismaz 50% no attiecīgās nozares vidējā
  • dalība 3 zinātniskās konferencēs
  • izveidota 1 jauna pētnieka amata vieta
Pētniecības pieteikuma numurs1.1.1.2/VIAA/2/18/377
Projekta ieviešanas vietaLatvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas133 805,88 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,38 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,58 EUR)

Publicēts 08.03.2019.