Paveiktais laika periodā no 01.11.2023. līdz 30.11.2023.

Dalība konferencēs

2023. gada 8.-10. novembrī ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini un pētniece Dr. Rossella Castagna uzstājās ar mutiskiem ziņojumiem kā galvenie runātāji 8. Universal Scientific Education and Research Network (USERN) konferencē Erevānā, Armēnijā.

Apbalvojumi

8. USERN konferencē pētniece Dr. Rossella Castagna saņēma USERN apbalvojumu izciliem jaunajiem zinātniekiem un tika iecelta par USERN jaunāko vēstnieci Latvijā.

Iesniegtie grantu pieteikumi

ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini iesniedza projekta pieteikumu iniciatīvai “Pathways to Antimicrobial Clinical Efficacy” (PACE) (https://paceamr.org.uk). Šajā projekta pieteikumā kopējais pieprasītais budžets ir 1 miljons eiro, un Dr. Parisini kā Strukturālās bioloģijas grupas vadošais pētnieks ir iesaistījies starptautiskā konsorcijā, kurš apvieno pētniekus no Somijas un Latvijas. Projekta pieteikuma nodomu vēstule iesniegta 24.11.2023.

Patenti

30.11.2023. ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini, pētniece Dr. Rossella Castagna un doktorante Ambreen Kauser iesniedza Latvijas Patentu valdē patenta pieteikumu: “PHOTOSWITCHABLE COMPOUNDS MODULATING CADHERIN HOMODIMERIZATION” (pieteikums # LVP2023000129).

Maģistra darbi

Viesstudente Lidia Masiello absolvēja Pāvijas Universitātes (Itālija) Medicīnas un farmācijas biotehnoloģiju nodaļu, aizstāvot maģistra darbu ar nosaukumu: “Ceļā uz šūnu un šūnu adhēzijas inhibitoru attīstību” (Darba vadītāji: ERA chair līdera Dr. Emilio Parisini un pētnieces Dr. Rossella Castagna).

Publicēts: 30.11.2023.