Paveiktais laika periodā no 01.11.2022. līdz 31.01.2023.

Grupas dalībnieki

Bakalaura students no Latvijas Universitātes (Leonīds Rozanovs) tika pieņemts darbā un integrēts Biotehnoloģiju grupas sastāvā.

Iesniegtie grantu pieteikumi
 • 15.11.2022. pētniece Dr. Rossella Castagna kā asociētā partnere iesniedza granta pieteikumu HORIZON-MSCA-DN-2022 projektu konkursā. Projekta nosaukums: “Next Generation Biomaterials for Healthcare Integrating Sensing and Actuating Solutions “BIOHEAL”;
 • 03.11.2022. Pētniecei Dr. Rossella Castagna piešķirta divpusēja Latvijas-Francijas Huberta Curien partnerības programmas dotācija (OSMOSE 2022). Projekta nosaukums: “Multimodal electrospun nanofibers for “minute”-trapping and removal of bacteria in water (FIBOMAG)”. Divpusējais projekts Francija (Nantes Universitāte – prof. Elena Ishow) un Latvija (LOSI – Dr. Rossella Castagna).
Publikācijas

Luque-Navarro PM, Carrasco-Jiménez MP, Goracci L, Paredes JM, Espinar Barranco L, Valverde-Pozo J, Torretta A, Parisini E, Mariotto E, Marchioro C, Laso A, Marco C, Viola G, Lanari D, López-Cara LC. New bioisosteric sulphur-containing choline kinase inhibitors with a tracked mode of action. Eur. J. Med. Chem. 2023, 246, 115003. DOI: 10.1016/j.ejmech.2022.115003

Prezentācijas konferencēs
 • Dr. Rossella Castagna tiešsaistē uzstājās ar prezentāciju starptautiskajā konferencē USERN2022 “Looking at Universe, Thinking in Science” (2022. gada 8. -12. novembris). Prezentācijas nosaukums: “Design of photoswitchable ligands to allow the optical control of biological activity”;
 • Pēc prof. Elena Ishow uzaicinājuma, 2022. gada 25. novembrī Nantes universitātē (Nante, Francija) Dr. Rossella Castagna vadīja semināru “Electrospun nanofibers: a room for improvement for functional materials applications”;
 • 2022. gada 28. novembrī Dr. Rossella Castagna piedalījās Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2. zinātniskajā konferencē ar prezentāciju “Electrospun fibers for smart-materials interfaces”;
 • 2022. gada 28. novembrī Dr. Teodors Panteļejevs piedalījās Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2. zinātniskajā konferencē ar prezentāciju “Targeting type II cadherin trans-dimerization using fragment-based and peptidic approaches”;
 • 2022.gada 20.decembrī ERA-chair līderis Dr. Emilio Parisini uzstājās ar prezentāciju Boloņas universitātē (Itālija). Prezentācijas nosaukums: “Structural and functional studies of proteins for biomedical and biotechnological applications”;
 • 2023.gada 23. un 24. janvārī PhD studente Shapla Bhattaharya jauno pētnieku pasākumā Viļņā, kuru organizēja Alliance for Life A4L_ACTIONS, prezentēja stenda referātu ar nosaukumu “Enzyme engineering of fructosyl peptide oxidase to widen its active site access tunnel and improve its thermal stability”;
 • 2023.gada 23. un 24. janvārī PhD studente Ambreen Kauser ar stenda referāta prezentāciju tiešsaistē piedalījās A4L_ACTIONS organizētajā jauno pētnieku pasākumā (Viļņā). Stenda referāta nosaukums “Resistome identification from whole genome sequencing of Norwegian Bacterial Isolates”;
 • 2023.gada 23.-24. janvārī ERA-chair līderis Dr. Emilio Parisini piedalījās COST aktivitātes CA21111 (2022-2026) – OneHealthdrugs – “One health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond” pirmajā sanāksmē – Modenā (Itālija). Dr. Parisini ir Latvijas pārstāvis šīs starptautiskās sadarbības granta vadības komitejā.
Apmācības un kursi
 • 2022. gada 21. un 23. novembrī Dr. Rossella Castagna piedalījās INSERM seminārā “Photopharmacology: control of protein using synthetic photoswitches”, kas notika Bordo, Francijā;
 • 2022. gada 21.decembrī Dr. Rossella Castagna piedalījās tiešsaistes apmācībās “The development process of a medical device”, kuras organizēja Katalonijas Bioinženierijas institūts.

Regulāras apmācības

2023. gada 27.janvārī visi Biotehnoloģiju grupas dalībnieki noklausījās Eiropas Lietišķās biokatalīzes biedrības (ESAB) digitālās lekcijas par fermentu īpašībām un par fermentatīvo reakciju raksturojumu.

Biotehnoloģiju grupas aktivitāšu popularizēšana tīmekļa vietnēs un sociālajos medijos

Populārzinātnisks raksts par Dr. Nikhil Agrawal un Dr. Emilio Parisini zinātnisko pētījumu (“Early Stages of Misfolding of PAP248-286 at two different pH values: An Insight from Molecular Dynamics Simulations. Comput. Struct. Biotechnol. J. 2022, 20, 4892-4901. DOI: 10.1016/j.csbj.2022.08.060”) publicēta vairākos Latvijas ziņu portālos:

 • https://nra.lv/veseliba/394720-organiskas-sintezes-instituta-zinatnieki-atklajusi-potencialu-zalvielu-merki-hiv-infekcijas-ierobezosanai.htm;
 • https://www.la.lv/organiskas-sintezes-instituta-zinatnieki-atklajusi-potencialu-zalvielu-merki-hiv-infekcijas-ierobezosanai;
 • https://lat.bb.lv/raksts/veseliba/2022/10/20/zinatnieki-atklajusi-potencialu-zalvielu-merki-hiv-infekcijas-ierobezosanai;

Tviterī:

 • 09.11.2022: Wonderful experience today at #USERN2022 Conference “Looking at Universe, Thinking in Science”. Thanks for having me, exciting discussion ahead. http://userncongress.tums.ac.ir @Usern_net 🇱🇻 #PhOAMS_project @osi_lv
 • 09.11.2022: Read the Editor’s choice paper in #MDPICrystals: “#CrystalStructure of the Apo and the ADP-Bound Form of #CholineKinase from Plasmodium falciparum” by Emilio Parisini. @emilio_parisini  @osi_lv. You can read it here: https://mdpi.com/2073-4352/10/7/613 #Plasmodium_falciparum #malaria

Publicēts: 31.01.2023.