Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.

  • Pabeigta Biotehnoloģiju grupas mājas lapas (https://biodrug.osi.lv) izstrāde, kurā izcelti grupas dalībnieku profili, zinātniskie rezultāti, publicētie darbi, patenti un aktīvie pētniecības projekti un Biotehnoloģijas grupas zinātniskais aprīkojums.
  • 17.11.2021. sanāksmē ERA-Chair līderis Dr. Emilio Parisini informēja OSI vadošos pētniekus un laboratoriju vadītājus par OSI zāļvielu atklāšanas un izstrādes platformas (OSI-ZA) izveidi un OSI-ZA aktivitātēm, aktuālajiem pētniecības virzieniem.
  • Apstiprināts projekta pieteikums Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2021. gada projektu konkursā – “P-cadherin as a target to fight pancreatic cancer”.
  • Dr. Emilio Parisini pabeidza 4 mēnešus ilgu viesprofesora programmu Milānas Politehnikumā (Politecnico di Milano) (Itālija, 2021.oktobris – 2022. gada janvāris).
  • Grāmatas nodaļas publicēšana: Gautieri A, Rigoldi F, Torretta A, Redaelli A, Parisini E. In silico engineering of enzyme access tunnels. In: “Enzyme Engineering” – book series “Methods in Molecular Biology” (2022), Springer (Ed. Magnani F, Marabelli C, Paradisi F), ISBN 978-1-0716-1826-4.
  • Publikācija recenzētā, atvērtas piekļuves žurnālā Pharmaceutics: Aguilar-Troyano FJ, Torretta A, Rubbini G, Fasiolo A, Luque-Navarro PM, Carrasco-Jimenez MP, Perez-Moreno G, Bosch-Navarrete C, Gonzalez-Pacanowska D, Parisini E*, Lopez-Cara LC. Compounds with Bioisosteric Replacement of Classic Choline Kinase Inhibitors Show Potent Antiplasmodial Activity. Pharmaceutics 2021, 13, 1842.
  • 24.11.2021. Dr. Rossella Castagna piedalījās tiešsaistes kursā “How to write a strong abstract” (Advanced Health Education School Lyris (https://lyris.school/).

Publicēts: 31.01.2022.