Paveiktais laika periodā no 01.11.2020. līdz 31.01.2021.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
  • Veikta Biotehnoloģiju grupai papildus nepieciešamā pētniecības aprīkojuma tehnisko specifikāciju izstrāde, lai izsludinātu publiskā iepirkuma konkursu. Biotehnoloģiju grupai paredzēto telpu un infrastruktūras modernizāciju plānots veikt infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.
  • Izstrādāts Biotehnoloģiju grupas zinātniskās vadības plāns un LOSI zāļu vielu atklāšanas un ķīmiskās bioloģijas platformas, kurā plānots iekļaut arī Biotehnoloģiju grupu, ilgtspējas stratēģijas un pārvaldības plāns. 

Publicēts 01.02.2021.