Paveiktais laika periodā no 01.08.2023. līdz 31.10.2023.

Iesniegtie grantu pieteikumi
 • Iegūts finansējums: Pētniecei Dr. Rossella Castagna tika piešķirta programmas “Apvārsnis Eiropa” EIC Pathfinder 2023 grants projektam “PHOTOTHERAPORT: luminescent implants as ports for light-based therapies”. LOSI loma: partneriestāde, partneriestādes projekta vadītājs Dr. Rossella Castagna. Partneriestādes budžets: 400 000 euro. Kopējais budžets: 3 miljoni euro;
 • 2023. gada 28. septembrī iesniegts projekta pieteikums programmas “Apvārsnis Eiropa” “Pathways to Synergies” atklātajā konkursā: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04. Projekts: “Widening synergies for novel enzymes development (WIDenzymes)”. LOSI: Vadošais partneris. Projekta vadītājs: Dr. Emilio Parisini. OSI budžets: 420 000 euro. Kopējais budžets: 1,2 miljoni euro;
 • 2023. gada 28. septembrī iesniegts projekta pieteikums programmas “Apvārsnis Eiropa” atklātajā konkursā: The Twinning Green Deal (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-02). Projekts: “Capacity Building Of LIOS In Green Technologies For Sustainable Synthesis And Valorisation Of Renewables (CAP4SYREN)”. LOSI: Vadošais partneris. Projekta vadītājs: Dr. Aigars Jirgensons. LOSI budžets: 831 075 euro. Kopējais budžets: 1,49 miljoni euro.
Rūpnieciskā sadarbība un patenti
 • Rūpnieciskā sadarbība ar Šveices un ASV jaunuzņēmumu MoglingBio tika uzsākta 2022. gada oktobrī un turpinās līdz šim brīdim (komerclīgums pagarināts vismaz līdz 2024. gada aprīlim)
Publikācijas
 • Pleiko K, Haugas M, Parfejevs V, Pantelejevs T, Parisini E, Teesalu T, Riekstina U. Targeting triple-negative breast cancer cells with β1-integrin binding aptamer. Molecular Therapy – Nucleic Acids. 2023, 33, 871
 • Agrawal N, Parisini E. Investigating the effects of POPC-POPG Lipid Bilayer Composition on PAP248-286 Binding using CG Molecular Dynamics Simulations. Chem. Phys B. 2023, 127, 9095
 • Estiri H, Bhattacharya S, Rodriguez Buitrago JA, Castagna R, Legzdiņa L, Casucci G, Ricci A, Parisini E, Gautieri A. Tailoring FPOX Enzymes for Enhanced Stability and Expanded Substrate Recognition. Sci. Rep. 2023, 13, 18610
Dalība konferencēs

Starptautiskā konference “Recent advances in structural biology and drug discovery” (BioDrug konference), kuru organizēja Latvijas Organiskās sintēzes institūts (BioDrug komanda), Rīgā, 2023.gada 18. – 19 septembrī. Konferencē piedalījās visa Biotehnoloģijas grupa:

 • Vadošais pētnieks Dr. Emilio Parisini
 • Pētnieki:

Dr. Teodors Panteļejevs
Dr. Nikhil Agrawal
Dr. Dagnija Tupiņa
Dr. Rossella Castagna

 • Doktorantūras studenti:

Shapla Bhattacharya
Ambreen Kauser
Anastasija Rudņickiha

 • Maģistratūras studente: Linda Legzdiņa
 • Bakalaura students: Leonid Rozanov
 • Erasmus studente: Lidia Masiello (University of Pavia, Italy)
 • Prakses students: Alessio Perazzoli (Politecnico di Milano, Italy)
 • Asistents: Atis Jēkabsons

Mutisks ziņojums

 • Dr. Emilio Parisini “BioDrug – an ERA-chair story”

Stenda referātu prezentācijas

 • Nikhil Agrawal “A coarse-grained molecular dynamics investigation on spontaneous binding of Aβ1-40 fibrils with cholesterol mixed DPPC bilayers”
 • Rossella Castagna “Biohybrid electrospun fibers for smart materials interfaces”
 • Teodors Panteļejevs “Targeting trans-dimerization of type II classical cadherins”
 • Ambreen Kauser “Effect of calcium-cadmium substitution on E-cadherin dimerization”
 • Anastasija Rudņickiha “An agrocin 84 toxic moiety (TM84) analogue is a malarial threonyl tRNA synthetase inhibitor”
 • Shapla Bhattacharya “Tailoring FPOX enzymes for enhanced stability and expanded substrate recognition”
 • Shapla Bhattacharya “Engineered thermostable PETase enzymes for plastic degradation”
 • Dagnija Tupiņa “Bridging the N-terminal and middle domains in FliG of the flagellar rotor”

Konferencē doktorantūras studente Shapla Bhattacharya ieguva vienu no 3 labākā stenda referāta balvām.

Apmācību nodrošināšana, sadarbības līgumi un citi pienākumi
 • ERA chair līderis Dr. Emilio Parisini bija Rosalba Sortino doktora disertācijas aizstāvēšanas eksaminācijas komitejas loceklis Barselonas Universitātē (Spānija). Disertācijas nosaukums: “Development and applications of photoswitchable ligands for G protein-coupled receptors”. Disertācijas aizstāvēšana notika Barselonas Universitātē (Spānija) 18.10.2023.
 • ERA chair līderis Dr Emilio Parisini pasniedza apmācību kursu “Structural chemistry” Boloņas Universitātē (Itālija) – 22/09/2023 – 01/12/2023.
Apmeklētās un organizētās apmācības un kursi
 • 2023. gada 18. un 19. septembrī, Rīgā notika BioDrug konference “Recent advances in structural biology and in drug discovery”. Visi Biotehnoloģijas grupas locekļi apmeklēja šo konferenci un prezentēja stenda referātus.
 • 2023.gada 24.-29.septembrī doktorante Shapla Bhattacharya apmeklēja FEBS padziļināto praktisko un lekciju kursu “Computational Approaches to Understanding and Engineering Enzyme Catalysis” Zagrebā, Horvātijā. Šajā prestižajā FEBS kursā Shapla Bhattacharya ieguva labākā stenda referāta balvu.
Maģistra darbi
 • Erasmus studente Giorgia Bollo del Rio 18.10.2023. absolvēja Dženovas Universitātes (Itālija) Ķīmijas un farmācijas tehnoloģiju fakultāti, aizstāvot maģistra darbu ar nosaukumu: “Crystallographic studies of PDE4 inhibitors” (Vērtējums 110/110) (Darba vadītājs: Dr. Emilio Parisini)
Informatīvas darbības
 • Biotehnoloģiju grupas locekļi – Dr. Teodors Panteļejevs, Anastasija Rudņickiha, Laura Odiņa un Atis Jēkabsons piedalījās pasākumā “Eiropas Zinātnieku nakts” organizēšanā un nodrošināšanā, kas 2023. gada 29. septembrī. Šo pasākumu OSI apmeklēja vairāk nekā 1000 cilvēku (gan bērni, gan pieaugušie). Pasākuma laikā OSI pētnieki veica demonstrācijas, sākot no ķīmijas eksperimentiem līdz 3D molekulārajai vizualizācijai.

Publicēts: 31.10.2023.