Paveiktais laika periodā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.

 • Pabeigta iepirkuma konkursa „Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam” saņemto piedāvājumu vērtēšana. Noslēgti 2 iepirkuma līgumi ar izvēlētajiem piegātājiem, bet vēl 2 iepirkumu līgumu noslēgšana ir procesā.
 • 06.09.2021. iesniegts fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta pieteikums “Development of selective modulators of cadherin-mediated cell-cell adhesion”.
 • 15.09.2021. iesniegts pieteikums Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2021. gada projektu konkursā – “P-cadherin as a target to fight pancreatic cancer”.
 • Publikācija recenzētā, atvērtas piekļuves žurnālā Pharmaceutics: Aguilar-Troyano FJ, Torretta A, Rubbini G, Fasiolo A, Luque-Navarro PM, Carrasco-Jimenez MP, Perez-Moreno G, Bosch-Navarrete C, Gonzalez-Pacanowska D, Parisini E, Lopez-Cara LC. Compounds with Bioisosteric Replacement of Classic Choline Kinase.
 • Doktorantūras studiju programmas (bioloģijā) studenta vakances atlases rezultātā izvēlēti 2 pretendenti, ar kuriem noslēgti darba līgumi. Biotehnoloģiju grupai pievienojās 2 pēcdoktoranti un 2 studenti.
 • Grupas pētnieku apmācība:
  • 09.–14.08.2021. Dr. Jhon Alex Rodriguez Buitrago apmeklēja FEBS kursu „Advanced methods in macromolecular crystallization”, Čehijā;
  • 06.-10.09.2021. visi grupas dalībnieki tiešsaistē nokluasījās CCP4 vasaras skolas semināru par proteīnu rentgena kristalogrāfiju;
  • 13.-17.09.2021. Dr. Rossella Castagna piedalījās tiešsaistes seminārā “EUROPIN Summer School on Drug Design – SSDD21” un sniedza stenda prezentāciju ar nosaukumu „Design of photoswitchable acetylcholinesterase inhibitors”.
 • 2021. gada septembris-oktobris: bakalaura students no Vācijas tika uzņemts laboratorijā 8 nedēļu praksei Latvijas-Vācijas Tirdzniecības kameras sponsorētās programmas ietvaros.
 • 28.09.2021. tika pabeigta Biotehnoloģiju grupas apmācību plāna izstrāde un saskaņošana.
 • Cenu aptaujas rezultātā 18.10.2021. tika noslēgts iepirkuma līgums par BioDrug mājas lapas izveidošanu.

Publicēts 01.11.2021.