Paveiktais laika periodā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.

2021. gada 18. jūnijā noslēdzās piedāvājumu iesniegšana maijā izsludinātā publiskā iepirkuma konkursam Biotehnoloģiju grupai nepieciešamās laboratorijas aparatūras piegādei. Turpinās saņemto piedāvājumu vērtēšana. Biotehnoloģiju grupai paredzētās laboratorijas aparatūras iegāde tiek veikta infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.

Divas publikācijas recenzētos starptautiskos žurnālos: publikācija European Journal of Medical Chemistry: Design, synthesis, biological evaluation and structural characterization of novel GEBR library PDE4D inhibitors | Elsevier Enhanced Reader un publikācija žurnālā SN Comprehensive Clinical Medicine: International Scientific Collaboration Is Needed to Bridge Science to Society: USERN2020 Consensus Statement | SpringerLink.

Turpinās pēcdoktoranta vakances strukturālajā bioloģijā un doktorantūras studiju programmas bioloģijā studenta vakances atlase tīmekļa vietnē https://euraxess.ec.europa.eu/ izludinātajā atlasē.

2021.gada 10.jūnijā iesniegts projekta “EuroNanoMedIII” granta pieteikumus Horizon 2020 programmā.

Publicēts 02.08.2021.