Paveiktais laika periodā no 01.02.2022. līdz 30.04.2022.

  • 2022.gada 24.martā Dr. Emilio Parisini tika ievēlēts par Latvijas pārstāvi Eiropas Lietišķās biokatalīzes biedrības (ESAB) zinātniskajā komitejā.
  • Dr. Emilio Parisini tika uzaicināts pasniegt lekciju XXII Edoardo Amaldi konferencē “Kodolriski un ieroču kontrole: problēmas un progress pandēmiju un kara laikā”, kas notika Accademia dei Lincei Romā (Itālija) 2022. gada 6.-8. aprīlī. Dr. Parisini mutiskās uzstāšanās nosaukums: “Starptautiskā sadarbība, lai risinātu nākotnes pandēmijas”. Konferences laikā Dr. Parisini sniedza īsu interviju Itālijas valsts televīzijas kanālā RAI Cultura.
  • 2022.gada 15.martā Dr. Emilio Parisini Rīgas Tehniskajā universitātē uzstājās ar 2,5 stundu lekciju par rentgena kristalogrāfiju.
  • 2022. gada 21. aprīlī Dr. Emilio Parisini uzstājās ar 2,5 stundu lekciju par rentgena kristalogrāfiju Politecnico di Milano (Itālija).
  • 11.02.2022. Dr. Rossella Castagna uzstājās Starptautiskajā dienā sievietēm un meitenēm zinātnē komunikācijas pasākumā, kuru organizēja Barselonas Zinātnes un tehnoloģiju institūts (BIST), runājot par zinātnisko darbību un piedāvāja virtuālas laboratorijas ekskursijas, kuru mērķauditorija bija skolēni. (Tiešsaistē – Escola Gaspar, Barselona – Spānija.
  • Viena skolniece no Rīgas vidusskolas pavadīja 5 nedēļas (2022. gada 7. marts – 11. aprīlis) Biotehnoloģijas grupā kā viesstudents.
  • Veiktās publikācijas periodā:

1) García-Molina P, Sola-Leyva A, Luque-Navarro PM, Laso A, Ríos-Marco P, Ríos A, Lanari D, Torretta A, Parisini E, López-Cara LC, Marco C, Carrasco-Jiménez MP. Anticancer activity of the choline kinase inhibitor PL48 is due to selective disruption of choline metabolism and transport systems in cancer cell lines. Pharmaceutics 2022, 14, 426.

2) Eli S, Castagna R, Mapelli M, Parisini E. Recent approaches to the identification of novel microtubule targeting agents. Front. Mol. Biosci. 2022, 9:841777.

3) Luque-Navarro PM, Mariotto E., Ballarotto M, Rubbini G, Aguilar-Troyano FJ, Fasiolo A, Torretta A, Parisini E, Macchiarulo A, Laso A, Marco C, Viola G, Carrasco-Jimenez MP, López-Cara LC. Biological evaluation of new thienopyridinium and thienopyrimidinium derivatives as human choline kinase inhibitors. Pharmaceutics 2022, 14, 715.

  • Apmācības:

1) 2022.gada 10.februārī Dr. Emilio Parisini un Dr. Rossella Castagna piedalījās EMDESK akadēmijas rīkotajā tiešsaistes seminārā “Horizon Europe: opens Guide on infrastructure gender dimension and cross-line issues – Expert Insights”.

2) 2022. gada 16.-18. martā Dr. Emilio Parisini piedalījās tiešsaistes apmācību kursā “Three steps to ERC – focus Advanced Grant “, kuru organizēja APRE – Eiropas pētniecības veicināšanas aģentūra.

3) No 2022. gada 23. marta līdz 28.aprīlim doktorantūras studentes Shapla Bhattacharya un Ambreen Kauser un zinātniskā asistente Anastasija Rudnickiha piedalījās tiešsaistes apmācību kursā (4 nodarbības): „Cutting-edge entrepreneurship- Scientific group”, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar zinātnes komercializācijas platformu “Commercialization Reactor” un Stokholmas Ekonomikas augstskolu.

4) No 2022. gada 21. marta līdz 25. martam doktorantūras studente Ambreen Kauser apmeklēja tiešsaistes semināru ” Workshop on Plasmid as Vehicles of Antimicrobial Resistance Spread”, kuru organizēja Abdus Salam Starptautiskais teorētiskās fizikas centrs (Trieste, Itālija).

5) 2022. gada 13. aprīlī Dr. Rossella Castagna piedalījās tiešsaites seminārā ” IP in EU funded projects with a special focus on MSCA”, kuru tiešsaistē rīkoja Eiropas IP palīdzības dienests.

6) Regulāras apmācības (katru mēnesi): visi Biotehnoloģiju grupas dalībnieki reizi mēnesī apmeklē Eiropas Lietišķās biokatalīzes biedrības (ESAB) digitālās lekcijas par fermentu īpašībām un par fermentatīvo reakciju raksturojumu (1. apmācība 2022. gada 22. aprīlī).

Publicēts: 30.04.2022.