Paveiktais laika periodā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Turpināta Biotehnoloģiju grupas personāla atlase. Izstrādāti vērtēšanas kritēriji un metodoloģija, lai veiktu pēcdoktoranta vakances strukturālajā bioloģijā un doktorantūras studiju programmas bioloģijā studenta vakances kandidātu atlasi. Balstoties uz izstrādātajiem atlases kritērijiem, kas skaidri definē kandidātiem nepieciešamās prasmes, pieredzi un personisko īpašību kopumu, tīmekļa vietnē https://euraxess.ec.europa.eu/ publicēti darba sludinājumi


Publicēts 30.04.2021.