Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras analīze par 1,4-dihidropiridīna (DHP) atvasinājumu aizvietotāju ietekmi uz savienojumu fizikāli ķīmiskajām īpašībām;
  • veiktas modifikācijas 1,4-DHP cikla 2,6-vietās, ienesot molekolā katjonus fragmentus saturošus aizvietotājus, mainīti attiecīgo katjono fragmentu anjoni tā iespējami uzlabojot savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • sagatavoti vairāki analītiskie sertifikāti jaunsintezētajiem savienojumiem.

Publicēts: 31.01.2022.