Paveiktais laika periodā no 01.11.2020. līdz 31.01.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • raksts “Data for the cytotoxicity, self-assembling properties and synthesis of 4-pyridinium-1,4-dihydropyridines” par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem pieņemts publicēšanai brīvpieejas žurnālā Data in Brief;
  • veikti pētījumi ar dinamiskās gaismas izkliedes metodi jauniegūtajiem bifunkcionālajiem 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem;
  • apkopoti iegūtie dati par 1,4-DHP atvasinājumu pleiotropiskām īpašībām, kur jauniegūtie savienojumi ne tikai spēj veidot nanoagregātus ūdens vidē un kalpot kā piegādes sistēmas, bet arī uzrādīt pretvēža un antiradikāļu aktivitāti;
  • veikts darbs pie publikācijas manuskripta par attiecīgajām īpašībām, kuras piemīt bifunkcionāliem 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem, kā arī iesniegts un vēlāk arī pieņemts publicēšanai raksts “Pleiotropic Properties of Amphiphilic Dihydropyridines, Dihydropyridones, and Aminovinylcarbonyl Compounds” starptautiski citējamā brīvpieejas žurnālā “Oxidative Medicine and Cellular Longevity”;
  • veikta zinātniskās literatūras analīze par iespēju modificēt 1,4-DHP cikla 4-vietu ar katjonus fragmentus saturošiem aizvietotājiem.

Publicēts: 08.02.2021.