Paveiktais laika periodā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veiksmīgi noslēgta virtuālā mobilitāte profesora Valentīna Cenas (Valentin Cena) laboratorijā Kastilla La Manča Universitātē (University of Castilla-La Mancha) Albasetē, Spānijā, kur jauniegūtajiem bifunkcionālajiem 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem tika pārbaudītas dažādas bioloģiskās īpašības, piemēram, toksicitāte uz dažādām šūnu līnijām, kā arī uz žurku astrocītiem un neironiem;
  • no 2021. gada 12-13. oktobrim, lai paplašinātu zinātnisko kompetenci,  piedalījos virtuālajā bezmaksas konferencē „2nd Symeres Precision Chemistry Conference”, kur tika noklausītas lekcijas par tādām tēmām kā vielas, kuras paradzētas bioloģisko funkciju marķēšanai, vizualizēšanai un manipulēšanai, kā arī fluorescējošās molekulārās zondes ķīmiskajai bioloģijai;
  • ar stenda referātu „4-(N-alkylpyridinium)-1,4-dihydropyridines as bifunctional lipid-like compounds” 2021. gada 22. oktobrī piedalījos Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotajā konferencē 62. starptautiskā zinātniskā konferencē „Materials science and applied chemistry” MSAC 2021.

Publicēts: 09.11.2021.