Paveiktais laika periodā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

veikta zinātniskās literatūras analīze par sintēzes iespējām, lai vienā molekulā apvienotu aminoskābi un 1,4-DHP atvasinājumu. Veiktas modifikācijas 1,4-DHP cikla 4-vietā, ienesot molekolā aminoskābi, tā iespējami uzlabojot savienojumu fizikāli ķīmiskās īpašības;

  • turpināts darbs pie bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna amfifīlu iegūšanas. Veikti jauniegūto savienojumu fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi. Veikti jauniegūto savienojumu nanodaļiņu veidojošo īpašību pētījumi ar dinamiskās gaismas izkliedes metodi;
  • veiktas sintēzes, lai 1,4-DHP cikla 3,5-vietās ienestu katjonus fragmentus saturošu aminoskābi;
  • no 5. līdz 6. jūlijam ar stenda referātu „Preparation of magnetoliposomes and characterization of physicochemical properties of amphiphilic 1,4-dihydropyridines” piedalījos virtuālajā mini simpozijā European Symposium on Organic Chemistry (ESOC2021).

Publicēts: 09.08.2021.