Paveiktais laika periodā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • darbs pie manuskripta par jaunu uz 1,4-dihidropiridīna (DHP)  bāzes veidotu amfifīlu fizikāli ķīmisko īpašību pētījumiem, kas tika iesniegts un vēlāk pieņemts publicēšanai (raksts „Evaluation of physicochemical properties of amphiphilic 1,4-dihydropyridines and preparation of magnetoliposomes” starptautiski citējamā žurnālā Nanomaterials);
  • 17.februārī piedalījos vispārizglītojošā vebinārā par publikāciju sagatavošanu  “Manuscript preparation and publications – the basics”, kuru organizēja COST CA17140, kā arī 22. februārī piedalījos vebinārā „Projektu vadība “Apvārsnis” projektu īstenošanas ietvaros”, kuru organizēja „Apvārsnis 2020” Nacionālais kontaktpunkts;
  • turpināts darbs pie bifunkcionālu 1,4-dihidropiridīna amfifīlu iegūšanas. Veikti jauniegūto savienojumu fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi;
  • 31. martā piedalījos vebinārā par lipīdu nanodaļiņu pielietojumu vakcīnu izstrādē „mRNA Lipid Nanoparticles formulation for mRNA vaccines and new applications for nucleic acids delivery”, kuru organizēja SFNANO;
  • 1.aprīlī uzsākta virtuālā mobilitāte profesora Valentīna Cenas (Valentin Cena) laboratorijā Kastilla La Manča Universitātē (University of Castilla-La Mancha) Albasetē, Spānijā, kur jauniegūtajiem savienojumiem tiks pārbaudīta bioloģiskā aktivitāte;
  • no 26. līdz 28.aprīlim ar stenda referātu „Physicochemical properties and preparation of magnetoliposomes of amphiphilic 1,4-dihydropyridines” attālināti piedalījos konferencē XXIX European Colloquium on Heterocyclic Chemistry (ECHC2021).

Publicēts: 07.05.2021.