Paveiktais laika posmā no 01.11.2018. – 31.12.2018.

Papildināta un nosūtīta publikācija zinātniskajam izdevumam.

Turpināta o-litijēšanas izpēte N-aizsargātu aziridīn-2-karbonskābes amīdu, ketonu un litijorganisko reaģentu pārākuma reakcijās, kuru rezultātā izdalīti un raksturoti šo reakciju produkti. Konstatēts, ka o-litijēšana tritil aizsarggrupā notiek terc-butillitija pārākuma gadījumā, ja kā substrātus izmanto N-tritilaziridinil-2-ketonus, kā arī attiecīgos amīdus. Sintezēti stēriski aizvietoti 2-aziridinilkarbinoli, kuri varētu būt interesanti arī kā ligandi pētāmajās β-arilēšanas reakcijās.

Veikta sērija virzošo grupu kontrolētas β-arilēšanas [4] eksperimentu, izmantojot ar Davidsen acilimidodikarbonātu aktivēšanas metodi  sintezētos N- aizsargātos un debloķētos aziridī-2-karbonskābes amīdus. Amīdu sintēzes rezultāti apkopoti publikācijā , kura papildināta un nosūtīta zinātniskajam izdevumam.

Sagatavots plāns īstermiņa vizītei uz Austrumanglijas universitāti, Norvičā, Lielbritānijā.

Publicēts 02.01.2019.