Paveiktais laika posmā no 01.11.2017.-31.01.2018.

  • Pārskata perodā tika uzsākta sintezēto substrātu – aziridīn-2-karbonskābes esteru un amīdu –  testēšana ligandu kontrolētās β-arilēšanas reakcijās. Sākotnēji tika izvēlēti N-tritilaziridīn-2-karbonskābes metilesteri un dimetilamīdu kā vienkāršākie un ērtākie substrāti. Par 2-aziridinilketonu sintēzi tiek gatavots manuskripts publicēšanai zinātniskajā izdevumā.
  • Turpinot testēt izvēlētos aziridīnu substrātus reakcijās ar arilējošajiem reaģentiem –jodbenzolu un brombenzolu Pd katalīzes un ligandu kontroles apstākļos, konstatēju, ka izmantojot kā šķīdinātājus metilēnhlorīdu, tetrahidrofurānu un toluolu, iegūst vienīgi arilējošā reaģenta pašsametināšanās produktu – difenilu. Testējot polārākus šķīdinātājus kā 1.4-dioksāna un ūdens maisījumu, novērota β-arilētā produkta veidošanās dimetilamīda substrāta gadījumā.
  • Pārbaudot N-tritilaizvietotus aziridīna substrātus izvēlētajos ligandu kontrolētajos reakcijas apstākļos dioksāna-ūdens vidē, estera un ketonu substrātu gadījumā ieguvu arilējošā reaģenta pašsametināšanās produktu un ketonu gadījumā – aziridīna cikla šķelšanās produktus. Janvārī tika turpināta  reakciju apstākļu optimizēšana, papildus veicot darbu pie arilēšanas produkta attīrīšanas un raksturošanas. 2018.gada janvārī tika pabeigta virzošās grupas – 8-oksihinolīna un 2-tiometilanilīna fragmentus saturošo aziridīnu substrātu attīrīšana un uzstrāde. Papildus minētajam, tika sintezēts  arī substrāts ar 2-aminopiridīna N-oksīda fragmentu.

    Publicēts 01.02.2018.