Paveiktais laika posmā no 01.04.2020. – 31.05.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

– pabeigti eksperimenti ar stēriski traucēto aziridīn-2-karbonskābes amīdu β-deprotonēšanu un iegūto karbanjonu arilēšanu. Izdevās iegūt attiecīgos 3-arilatvasinājumus ar 3-26% iznākumiem, konstatēts, ka labākus rezultātus dod LTMP bāzes izmantošana;

– izmantojot D- un L- serīnus kā izejvielas, sintezēti optiski aktīvi aziridīnu substrāti ar 8-aminohinolīna virzošajām grupām un  iegūti 3-arilēto produktu diastereomēru maisījumi;

– turpināta iepriekš iegūto produktu attīrīšana un raksturošana. Pabeigts darbs pie apskata raksta „Aziridination approach to 3-aryl aziridine-2-carboxylic acid derivatives ” un manuskripts iesniegts zinātniskajā izdevumā.

Publicēts: 29.05.2020.