Aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu β-arilēšana

PostDoc

Pētniecības pieteikuma mērķis ir izstrādāt jaunu sintētisku metodi – aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu β-arilēšanu – racēmisku un optiski aktīvu dažādi aizvietotu arilētu aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu iegūšanai

Pēcdoktorants Dr. chem. Boriss Štrumfs
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Pēteris Trapencieris

Projekta rezultātus paredzēts

  • apkopot 3 publikācijās starptautiski recenzējamos zinātniskos izdevumos
  • demonstrēt 2 starptautiskās konferencēs
  • sagatavot un nolasīt lekciju par aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu medicīnisko ķīmiju
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/242
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 806 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,50 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,60 EUR)

Publicēts 01.08.2017.

Populārzinātniski: Aziridīni – potenciāli pretvīrusu līdzekļi (ENG)