Paveiktais laika periodā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:
– asistēšana projektu pieteikumu sagatavošanā;
– dalība informatīvos semināros un vebināros, piemēram “Ukrainas civiliedzīvotāju studiju un pētniecības stipendiju pieteikumi”, “Using the Crowdhelix Open Innovation Platform“, “Marie Skłodowska Curie Actions Doctoral
Networks event in Baltics” u.c.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

2022.gada 22. – 24.septembrī Rīgā norisinājās projekta ietvaros organizētā starptautiskā konference “2nd Drug Discovery Conference 2022”.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:
1) informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana.
2) OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

01.07.2022. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 30.09.2022.