Paveiktais laika periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

– regulāri pārskatīta informācija EK portālā Funding&Tenders par aktuālajām finansējuma iespējām dažādos projektu uzsaukumos, atbilstošās informācijas pārsūtīšana atbildīgajiem kolēģiem.

– sagatavošanās darbi finansēta WIDERA projekta “Natural Products Research at Latvian Institute of Organic Synthesis as a driver for Excellence in Innovation (Natalion)”uzsākšanai.

2.aktivitāte. “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Direktora vietniece D.Kārkle 2022.gada 14.un 15.jūnijā apmeklēja mācību pasākumu “FIT-4-NMP 2nd Tech Transfer Interactive Workshop”.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

2022.gada 2.ceturksnī turpināta gatavošanās 3.plānotajai konferencei “Drug Discovery Conference”.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:
1) informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana.
2) OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

01.04.2022. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 01.07.2022.