Paveiktais laika periodā no 01.10.2023. līdz 31.10.2023.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpināja starptautisko projektu piesaistes speciālists.

Pārskata periodā apmeklēts EARMA rīkotais praktiskais seminārs “EARMA Early Stage Research Administrator Masterclass” (24.–26. oktobrī Odensē).

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegti visi aktivitātē plānotie rezultāti – sagatavoti 63 Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu iesniegumi.

2.aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā OSi darbinieki piedalījās starptautiskajā izstādē “CPHI exhibition 2023” , Barselonā, Spānijā, 2023.gada 24.-26.oktobrī.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegti visi aktivitātē plānotie rezultāti – apmeklēti 15 tīklošanās/mācību braucieni.

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Projekta īstenošanas rezultātā noorganizētas 4 starptautiskas konferences.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

Projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta pilnvērtīga dalība ERIC konsorcijā.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

31.10.2023. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 31.10.2023.