Aspartilproteāžu strukturas un dinamikas pētījumi ar mērķi attīstīt selektīvu malārijas plazmepsīnu inhibitoru izstrādi

Projekta Nr.
lzp-2020/2-0012
Projekta vadītājs
Dr. chem. Raitis Bobrovs
Projekta īstenošanas ilgums
13 mēneši (2020-2021)
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta kopējais finansējums
EUR 100 389,00

Malārija ir plaši izplatīta, nāvējoša parazītiska slimība. Līdz šim, malārijas ārstēšanai ir izstrādātas vairākas zāļvielas, taču rezistentu malārijas parazītu izplatība liek zinātniekiem meklēt jaunus malārijas ārstēšanas veidus un zāļu vielu mērķus.

Plasmepsīni (plm), malārijas apspartilproteāzes, ir potenciāli pretmalārijas līdzekļu mērķi, tomēr līdz šim izstrādātie plm inhibitori ir ar samērā zemu selektivitāti. Zināms, ka plm inhibitoru selektivitāte daļēji tiek panākta lietojot inhibitorus, kas saistās plm atvērtajā konformācijā, tādēļ kā darba mērķis izvirzīts: izprast plm aktīvā reģiona beta-cilpas mobilitāti un tās lomu inhibitora saistīšanās procesā. 

Enzīma dinamiskas, kinētisko un termodinamisko parametru, kā arī modeļinhibitoru saistīšanās/disociācijas procesa raksturošanai paredzēts izmantot KMR, ITC, kristalogrāfijas un molekulārās dinamikas metodes.