Paveiktais laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.

  • 30.09.2020. pabeigta Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde, un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ar dokumentācijas izstrādātāju;
  • izstrādātie dokumenti iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par projekta 2. posma īstenošanu.

Publicēts 09.10.2020.