Paveiktais laika periodā no 01.07.2019. – 30.09.2019.

Aktivitātes H/D apmaiņas eksperimenti; Metodes izstrāde un optimizācija; Metodes pielietojuma demonstrēšana.

H/D apmaiņas eksperimentu rezultātā tika atrasti jauni substrāti kuros iespējama C-H aktivēšana izmantojot kobalta kompleksus.

Veikti eksperimenti, lai demonstrētu metodes substrātu klāstu kobalta katalizētai fenilglicinolu C-H funkcionalizēšanai ar alkīniem. Optimizētajos apstākļos tika demonstrēts, ka produktus veiksmīgi var iegūt gan izmantojot dažādi aizvietotus substrātus (orto-, meta-, para-aizvietoti, kā arī EAG un EDG saturoši substrāti), gan arī terminālos un diaizvietotus alkēnus (alkil- un arilaizvietotāji).

Metodes pielietojums tika demonstrēts veicot optimizēto reakciju 1g apjomā.

Iegūtie projekta rezultāti tika demonstrēti 2 konferencēs:

  • 11th Paul Walden Symposium, Riga, Latvija;
  • International Symposium on Synthesis and Catalysis, Evora, Portugāle.

Publicēts: 02.10.2019.