Paveiktais laika periodā no 01.10.2019. – 31.12.2019.

Aktivitātes H/D apmaiņas eksperimenti; Metodes izstrāde un optimizācija; Metodes pielietojuma demonstrēšana.

Veikti H/D apmaiņas eksperimenti par substrātu izmantojot fenilalanīna atvasinājumu. Eksperimentu rezultātā  noskaidroti apstākļi, kuros šajā substrātā iespējama C-H aktivēšana.

Tika atrasts, ka izmantojot pikolīnamīda virzošo grupu, iespējams veikt karbonilēšanas reakciju fenilalanīna atvasinājumos, kā arī fenilglicinola atvasinājumos. Veikta reakcijas apstākļu optimizēšana, lai izvēlētu labāko kobalta katalizatoru, reakcijas šķīdinātāju, oksidētāju, un noskaidrotas veiksmīgai reakcijas norisei nepieciešamās piedevas. Tika atrasts, ka fenilglicinola atvasinājumus iespējams allilēt izmantojot kobalta katalīzi un pikolīnamīda virzošo grupu.

Metodes pielietojuma demonstrēšanai tika sintezēts substrātu klāsts –  iegūti dažādi fenilalanīna atvasinājumi, kā arī dažādi fenilglicinola atvasinājumi. Sagatavots pirmās publikācijas manuskripts. Otrās publikācijas manuskripts izstrādes stadijā.

  Publicēts: 02.01.2020.