Paveiktais laika periodā no 01.07.2018. – 30.09.2018.

Aktivitātes: Izejvielu un organometālisku pārejas metālu kompleksu sintēze izmantošanai C(sp3)-H saites funkcionalizēšanai. H/D apmaiņas eksperimenti. Metodes izstrāde un optimizācija.

Tika meklēta un optimizēta metode H/D apmaiņas eksperimentu veikšanai. Tika veikti H/D apmaiņas eksperimenti, ar mērķi atrast substrātus kuros iespējama C-H aktivēšana izmantojot iepriekš uzsintezētos substrātus un kobalta kompleksus. Substrāti, kuri uzrādīja H/D apmaiņu pētītajos apstākļos tika resintezēti lielākā daudzumā, lai veiktu tālākos pētījumus.Tika veiktas pirmās iestrādnes kobalta katalizētas C-H funkcionalizēšanas metodes izveidošanai.

Publicēts: 02.10.2018.