Paveiktais laika periodā no 01.10.2018. – 31.12.2018.

Aktivitātes: Izejvielu un organometālisku pārejas metālu kompleksu sintēze izmantošanai C(sp3)-H saites funkcionalizēšanai; H/D apmaiņas eksperimenti; Metodes izstrāde un optimizācija

Veikta virzošo grupu saturošu substrātu sintēze, kā arī tika veikta kobalta katalizētas C-H saites funkcionalizēšanas metodes optimizēšana. Tika atrasts, ka substrāti, kuri uzrādīja sekmīgu H/D apmaiņu pētītajos apstākļos stājas reakcijā ar alkīniem. Šobrīd tiek noskaidroti veiksmīgākie reakcijas apstākļi transformācijas realizēšanai (šķīdinātājs, temperatūra, piedevas, u.c.).

Publicēts: 02.01.2019.