Paveiktais laika periodā no 01.01.2020.-31.03.2020.

Metodes izstrāde un optimizācija

Noskaidroti veiksmīgai reakcijas norisei nepieciešamie: katalizators, piedevas, oksidētājs, šķīdinātājs un temperatūra.

Metodes pielietojuma demonstrēšana

Metodes pielietojums tika demonstrēts, reakcijā kā substrātus izmantojot fenilglicinola atvasinājumus, kas satur gan elektronakceptorus, gan elektrondonorus aizvietotājus fenilgrupā.  Metodes pielietojums tika demosntrēts parādot, ka reakcija norisinās ar hirālā centra saglabāšanos.

Publicētas divas publikācijas:

  • Bolsakova, J.; Lukasevics, L.; Grigorjeva, L.,* Cobalt-Catalyzed, Directed C–H Functionalization/Annulation of Phenylglycinol Derivatives with Alkynes. J. Org. Chem. 2020, 85, 4482-4499. DOI:10.1021/acs.joc.0c00207
  • Lukasevics, L.; Cizikovs, A.; Grigorjeva, L.,* Synthesis of 3-Hydroxymethyl Isoindolinones via Cobalt-Catalyzed C(sp2)–H Carbonylation of Phenylglycinol Derivatives. Org. Lett. 2020, in press.  DOI:10.1021/acs.orglett.0c00672

Publicēšanai iesniegts manuskripts: Zagorska, P. A.; Grigorjeva, L.;* Bolsakova, J.* Synthesis of 1,2-dihydroisoquinoline-1-carboxylates under cobalt catalysis. Chem. Heterocycl. Compd. 2020, submitted manuscript.

Publicēts: 02.04.2020.