Paveiktais laika periodā no 01.01.2019.-31.03.2019.

Aktivitātes: Izejvielu un organometālisku pārejas metālu kompleksu sintēze izmantošanai C(sp3)-H saites funkcionalizēšanai; H/D apmaiņas eksperimenti; Metodes izstrāde un optimizācija

Iegūti 5 dažādi fenilglicīna atvasinājumi, tajā skaitā divi kvaternāro centru saturoši substrāti. Uzsintezēti Co(III) kompleksi: Cp*Co(CO)I2 un Cp*Co(MeCN)3(SbF6)2.

Veikti eksperimenti, kas ļauj noskaidrot optimālo deitērija avotu un reakcijas temperatūru H/D apmaiņas eksperimentiem.

Tiek veikta metodes optimizēšana kobalta katalizētai, pikolīnamīda virzītai aminoskābju alkenilēšanai ar alkīniem. Tiek veikta reakcijas blakusproduktu identificēšana, un minimizēšana. Tiek meklēts efektīvākais Co katalizators, oksidētājs, bāze, šķīdinātājs un temperatūra.

Publicēts: 02.04.2019.