Paveiktais laika periodā no 01.12.2020. līdz 31.10.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

– turpināta 3D NCOCX un NCACX spektru un proteīna struktūras analīze, izmantojot CcpNMR programmu;

– pētniecībā izmantota viena no KMR spektroskopijas metodēm proteīna-olbaltumvielu mijiedarbības vai proteīna konformācijas izmaiņu izpētei – specifisko ar fluoru iezīmēto proteīnu fluora signāla izpēte;

– ar fluoru marķētā S100A9 ražošana tika optimizēta, lai iegūtu fluora Tyr22 S100A9 un līdzīgu daudzumu fluora Trp88 S100A9;

– fluora KMR spektri tika reģistrēti S100A9, bet ļoti zems signāls (izmantojot augstu olbaltumvielu koncentrāciju un ilgu ierakstīšanas laiku) tika iegūts tikai no fluorētā Tyr S100A9;

– tika optimizēts fluorēta Phe4, Phe94 a-syn ekspresijas protokols.

Publicēts: 10.11.2021.