Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

– tika veikta mutaģenēze , lai izveidotu a-syn mutantu F4Y;

– pēc attīrīto PCR produktu ligēšanas tika veikta DNS transformācija E. Coli XL10 celmā. Atlasītās E. Coli kolonijas tika izmantotas, lai amplificētu, ekstrahētu un sekvencētu DNS plazmīdu;

– ar fluoru iezīmēta a-syn un nemarķēta S100A9 mijiedarbība tika pētīta ar fluora KMR spektroskopiju

– sīkāka analīze parādīja, ka mijiedarbība, visticamāk, notiek KMR laika skalas starpposma maiņas kursā, kas neļauj precīzi noteikt S100A9 saistīšanos ar a-syn konstanti;

– detalizētāka ar 15N marķēta a-syn un nemarķēta S100A9 mijiedarbība tika pētīta, izmantojot 2D 1H-15N-HSQC KMR spektroskopijas metodes.

Publicēts: 10.02.2022.