Paveiktais laika periodā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • plānoti 15N iezīmēta alfa sinukleīna agregācijas pētījumi, izmantojot KMR spektroskopijas metodi. Šādi pētījumi nepieciešami, lai noteiktu starpstāvokļus fibrilu veidošanās procesā un noskaidrotu, vai proteīns s100A9 var ietekmēt šo procesu;
  • sagatavošanās KMR spektroskopijas eksperimentiem ietvēra 15N iezīmēta alfa sinukleīna (asyn) sagatavošanu. Tas tika darīts, izmantojot iepriekš optimizētas proteīnu attīrīšanas metodes;
  • uzsākta asyn fibrilu strukturālā izpēte, izmantojot cietvielu KMR (ssKMR) spektroskopijas metodi;
  • jūlijā sagatavotās fibrilas tika izdalītas, izmantojot liela ātruma centrifugēšanu, un tika sagatavotas ssKMR spektroskopijas eksperimentiem. Tika iegūti 2D DARR, 2D NCO un 2D NCA spektri, un veikti eksperimenti T2 relaksācijas noteikšanai.

Publicēts: 10.09.2020.