Paveiktais laika periodā no 01.05.2022. līdz 31.07.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • sagatavotas atbildes recenzentiem par iesniegto manuskriptu un papildus iegūti jauni eksperimentālie dati (atbildot uz saņemtajiem recenzentu jautājumiem);
  • viens no papildu eksperimentiem bija fibrilu morfoloģijas analīze pēc atoma spēka mikroskopijas. Pētījumi parādīja, ka fibrilu šķērsgriezuma augstums atšķiras atkarībā no kalcija vai S100A9;
  • šūnu kultūras dzīvotspējas testi parādīja, ka α-syn fibrillas ir mazāk toksiskas, ja tās tika agregētas S100A9 klātbūtnē.

Publicēts 29.07.2022.