Paveiktais laika periodā no 01.02.2022. līdz 30.04.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • veikti pētījumi, vai S100A9 var mainīt alfa-sinukleīna (α-syn) fibrilu struktūru, sagatavojot paraugus cietvielu KMR – 15N13C iezīmētas α-syn fibrillas un 15N13C iezīmētu α-syn, kas agregēts S100A9 klātbūtnē;
  • sagatavotie paraugi tika analizēti ar ssKMR spektroskopiju;
  • tika mērīta kalcija un S100A9 proteīna ietekme uz alfa-sinukleīna (α-syn) agregācijas kinētiku (α-syn), izmantojot ar tioflavīna T (ThT) fluorescences testu;
  • fibrilu paraugi tika analizēti ar FTIR spektroskopiju;
  • sagatavots manuskripts par S100A9 mijiedarbību ar α-syn.

Publicēts: 10.05.2022.