Paveiktais laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  •  informācijas apkopošana otrās publikācijas manuskriptam;
  • tika izstrādāts divu katlu process skābes  sintēzei no enāla;
  • turpināta izpēte C-H funkcionalizēšanas reakcijām prostaglandīna PGA2 apakšējās sānu ķēdītes piešūšanai un totālās sintēzes pabeigšanai;
  • virtuālā mobilitāte Bristoles universitātē, Lielbritānijā Dr. Stīvena Benneta and Prof. Varindera Aggarvāla vadībā.

Publicēts: 07.01.2022.