Paveiktais laika periodā no 01.10.2020. līdz 31.12.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sagatavots projekta piedāvājums Agarvāla enāla izmantošanai industriālai prostaglandīna zāļu ražošanai. Veikts detalizēts sintēzes izmaksu aprēķins 1 kg latanoprosta ieguvei, salīdzinot Agarvāla 7 stadiju procesu ar līdz šim ražošanā izmantoto Kori 20 stadiju procesu;
  • pētītas iespējas alternatīvu metožu izstrādei apakšējās sānu ķēdītes piešūšanai enālam, lai iegūtu latanoprostu  neizmantojot kriogēnus (-78oC) reakcijas apstākļus, kas ir patreizējās Agarvāla 7 stadiju metodes klupšanas akmens industriālam pielietojumam. Šajā sakarā sintezēti no enāla atvasināti intermediāti – dažādi aizsargāti alil acetāti un alil hlorīdi. Uzsākta izpēte šo substrātu izmatošanai alil alkilēšanas reakcijās nekriogēnos apstākļos;
  • pētītas iespējas Agarvāla enāla pārvēršanai par Kori laktonu;
  • turpināti prostaglandīna PGA2 totālās sintēzes pētījumi. Veikta augšējās ķēdītes piešūšana ene-karbamāta intermediātam ar Vitiga reakcijas palīdzību;
  • pētītas selektīvas kojugētās epoksidēšanas reakcijas, lai iegūtu nepieciešamo substrātu Vartona pārgrupēšanas reakcijas veikšanai. Uzsākta Vartona pārgrupēšanas reakcijas izpēte.

  Publicēts: 08.01.2021.