Paveiktais laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • papildināts publikācijas manuskripts Agarvāla enāla kilo sintēzes procesa izstrādei;
  • izpēte C-H funkcionalizēšanas reakcijām prostaglandīna PGA2 apakšējās sānu ķēdītes piešūšanai un totālās sintēzes pabeigšanai;
  • tika atrasta jauna metode azīda savienojuma sintēzei, izmantojot DPPA reaģentu dioksānā. Tas bija svarīgs atklājums, jo tas ļāva sintezēt enekarbamāta savienojumu tieši no attiecīgās skābes;
  • tika realizēta estera selektīva konjugāta epoksidēšana, kam sekoja Vartona pārkārtošana, iegūstot spirtu, kas tika oksidēts par transponēto nepiesātināto ketonu.

Publicēts: 08.10.2021.