Paveiktais laika periodā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta sukcinaldehīda sintēze 1kg iekrāvuma apjomos, panākot reproducējamus reakcijas iznākumus un produkta kvalitāti;
  • veikta enāla sintēzes kaskādes reakcijas optimizācija 0.5kg iekrāvuma apjomos 25L reaktorā, izstrādājot industriālos apstākļos pielietojamu procesu;
  • pētīts aldolās dimerizācijas reakcijas vispārīgums, izmantojot dažāda oglekļa kēdes garuma dialdehīdus kā izejvielas.

Publicēts: 09.10.2020.