Paveiktais laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • izstrādāta tālāka enon-skābes pārvēršana konjugētās epoksidēšanas un Vartona pāgrupēšanas reakcijās, sagatavojot atslēgas intermediātu pēdējo divu totālas sintēzes stadiju izpētei;
  • uzsākta izpēte C-H funkcionalizēšanas reakcijām prostaglandīna PGA2 apakšējās sānu ķēdītes piešūšanai un totālās sintēzes pabeigšanai;
  • tika pētītas iespējas sukcinaldehīdu iegūt no tā stabilā kristāliskā adukta – bis-bisulfīta nātrija sāls. Rezultātā tagad ir pieejamas divas jaunas metodes sukcinaldehīda iegūšanai ūdens un bezūdens apstākļos no stabilā adukta;
  • sagatavots publikācijas manuskripts Agarvāla enāla kilo sintēzes procesa izstrādei.

Publicēts: 08.07.2021.