Paveiktais laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • izstrādāta un optimizēta jauna metode lakton-azīda intermediāta sintēzei, veicot četru reakciju secīgu procesu vienā kolbā. Vienā reaktorā tika apvienotas divas oksidēšanas reakcijas, karbonskābes aktivācijas un acilazīda iegūšanas reakcijas. Tika optimizēti katras reakcijas reģenti un to stehiometrija, kā arī temperatūras režīms;
  • izstrādāta viena reaktora metode lakol-ēnkarbamāta intermediāta sintēzei no lakton-azīda, apvienojot vienā reaktorā trīs reakcijas. Kurciusa pārgrupēšana, isocianāta reakcija ar spirtiem un laktona reducēšana tika optimizētas viena reaktora procesā, ievērojot trīs dažādus temperatūras režīmus (attiecīgi 80°C, 20°C un -78°C). Iegūti intermediāti ar četriem dažādiem karbamāta grupas aizvietotājiem, tādējādi atrodot vispraktiskāko substrātu;
  • izstrādāta viena reaktora metode, kurā izdevās realizēt pat sešas reakcijas stadijas.  Tā visa rezultātā atslēgas intermediāta – enon-skābes –  iegūšana no sukcinaldehīda tagad prasa tikai četras stadijas iepriekšējo astoņu vietā.

Publicēts: 08.04.2021.