Sintēzes pieeju izveide limonoīda Libigvīna A karkasa konstruēšanai

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/752
Pēcdoktorants
Dr. chem. Marija Skvorcova
Zinātniskais konsultants
Prof. Aigars Jirgensons
Projekta ieviešanas ilgums
29 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
107 788,07 EUR (ERAF finansējums – 91 619,85 EUR; valsts budžeta finansējums – 4 311,52 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir sintēzes pieeju  izveide Libigvīna A un tā analogu iegūšanai.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 1 zinātniskais raksts (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.02.2021.