Sintēzes pieeju izveide limonoīda Libigvīna A karkasa konstruēšanai

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/752
Pēcdoktorants
Ph.D. Joseph Becica
Zinātniskais konsultants
Prof. Aigars Jirgensons
Projekta ieviešanas ilgums
29 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
107 788,07 EUR (ERAF finansējums – 91 619,85 EUR; valsts budžeta finansējums – 4 311,52 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir sintēzes pieeju  izveide Libigvīna A un tā analogu iegūšanai.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 1 zinātniskais raksts (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.02.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

  • veikta restrosintētiskā analīze Ligvīna tricikla konstruēšanai anulēšanas reakcijās. Praktiskajai realizācijai izvēlēti divi sintēzes ceļi (A un B);
  • veikta ceļa A enatiobagātināta bicikliskā būvbloka iegūšana  gramu apjomā, atbilstoši literatūrā aprakstītajai metodei;
  • veikta ceļa A būvbloka derivatizēšanas mēģinājumi – iegūts nākošās pakāpes būvbloks tricikla saslēgšanai, tomēr nepieciešamas veikt papildus darbu diastereselektivitātes paaugstināšanai;
  • īstenota ceļam B nepieciešamā  būvbloka oriģinālas  sintēzes izveide.

Publicēts: 12.05.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • pētniecība tika koncentrēta uz modeļu substrātu izstrādi, lai izvērtētu hipotēzes attiecībā uz būru veidošanās reakcijām;
  • tika veiktas darbības ar funkcionālo grupu, kas ietvēra estera un jodēšanas samazināšanu un ketāla aizsardzības noņemšanu, iegūstot vēlamo alkiljodīdu, kas ir galvenais būru veidojošās reakcijas attīstībai;
  • turpināts darbs pie totālas fragmalīna tipa limonoīdu sintēzes.
Publicēts:12.08.2021.