Kondensētu azīnu kā pretvēžu preperātu efektoru izstrāde

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011
Projekta kopējais finansējums – 498 003,71 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 448 850,60 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.09.2013. – 31.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. chem. Brigita Vīgante
Projekta partneris – Latvijas Universitāte
Projekta mērķis – pretvēža preparātu multirezistences modulatoru un zāļu potencētāju izstrāde uz daļēji hidrētu piridīnu, pirimidīnu un radniecīgo policiklisko heterociklu bāzes.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.