Metālorganiskie ietvari kā potenciāls farmaceitiski aktīvo savienojumu zāļu nesējs

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izveidot jaunu bioloģiski saderīgu metālorganisko ietvaru (MOI) kā zāļu nesēju izvēlētam farmaceitiski aktīvam savienojumam (FAV) un veikt to iekapsulēšanu, kā arī biopieejamības īpašību pētījumus, izmantojot inovatīvu pieeju MOI izvēlei, analizējot to sastāvā esošo elementu un vielu toksiskumu uz cilvēku, kā arī racionalizēt iekapsulēšanas procesu, lai uzlabotu FAV īpašības, izmantojot modernas un mūsdienīgas eksperimentālās metodes un datorsimulācijas.

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/3/19/583
Pēcdoktorants
Dr. chem. Kristīne Krūkle – Bērziņa
Zinātniskais konsultants
Dr. chem. Anatolijs Mišņovs
Projekta ieviešanas ilgums
27 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
100 354,41 EUR (ERAF finansējums – 85 301,23 EUR; valsts budžeta finansējums – 10 035,42 EUR)

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
  • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 16.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

  • veikta literatūras izpēte un apkopošana par ciklodekstrīna (CD) MOI iegūšanas metodēm un to veidiem. Sistemātiska pārskata veidošana par kristalizācijas metodēm no iegūtās informācijas;
  • literatūrā aprakstīto CD MOI kristālisko struktūru analīze un personīgo datu bāzes veidošana. Uzsākta CD MOI kristalizācija ar tvaika difūzijas un solvotermālo metodi;
  • veikta iegūto kristālu analīze, izmantojot monokristāla un pulvera rentgendifraktometrijas metodi;
  • uzsākta iegūto CD MOI fizikālķīmisko īpašību pārbaude – stabilitāte dažādos šķīdinātājos, uzsākts pētījums par CD MOI iegūšanu, izmantojot kop-kristalizācijas (grinding) metodi.

Publicēts: 16.07.2021.