Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

Projekta Nr.
1.1.1.4/17/I/007
Projekta vadītāji
Dace Kārkle, Edīte Barkāne
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2017. – 31.07.2023.
Projekta īstenošanas vieta
Aizkraukles iela 21 un Stāmerienas iela, Rīga
Kopējās projekta izmaksas
13 526 366 EUR (ERAF finansējums – 10 186 027 EUR)

Projekta mērķis ir modernizēt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomas – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, ietvaros, tādējādi veicinot OSI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības:

  • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde un modernizācija farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes biotehnoloģiju, biomateriālu un fitoķīmijas jomā
  • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā
  • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Publicēts 03.11.2017.