Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Zirnekļu zīds ir bioloģiski saderīgs, bioloģiski degradējams, kā arī stiprs un elastīgs, kas to padara ļoti piemērotu biomateriālu izveidei. Tomēr zīda iegūšana no zirnekļiem liela mēroga rūpnieciskiem mērķiem nav iespējama un pašreizējās biotehnoloģiskās pieejas saskaras ar problēmām, kas saistītas ar zemu rekombinanto proteīnu iznākumu un grūtībām reproducēt dabisko šķiedru vērpšanas mehānismu.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodi ķīmiski modificēta mākslīgā zirnekļu zīda iegūšanai biomimētiskā ceļā, kas balstīta uz biokonjugāciju ar polietilēnglikolu.

Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/004
Projekta īstenošanas vieta OSI, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks 01.06.2019. – 31.05.2022.
Projekta vadītājs Profesors Kristaps Jaundzems
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 561 334,35 EUR

Publicēts 07.06.2019.