Jaunu selēnenzīmu inhibitoru izveide

Projekta mērķis ir izveidot jaunus, patentspējīgus selēnenzīma tioredoksīnreduktāzes inhibitorus kā potenciālus pretvēža līdzekļus.

Pētniecības pieteikuma numurs
1.1.1.2/VIAA/3/19/575
Pēcdoktorants
Dr. chem. Anna Ņikitjuka
Zinātniskais konsultants
Prof. Raivis Žalubovskis
Projekta ieviešanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums
34 mēneši
Projekta kopējās izmaksas
126 372,22 EUR (ERAF finansējums – 107 416,37 EUR; valsts budžeta finansējums – 12 637,21 EUR)

Publicēts: 11.09.2020.